Ogólne zasady rekrutacji

Wszyscy kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia organizowane na Uniwersytecie Wrocławskim zobowiązani są do dokonania rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Rejestracji można dokonać poprzez stronę www.irka.uni.wroc.pl

Ogólne zasady rekrutacji na studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 reguluje uchwała nr 60/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie Fizyki reguluje uchwała nr 26/2015 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego  z 17 lutego 2015.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa załącznik do zarządzenia nr 53/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie procedury rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018, którego treść znajduje się w zakładce Harmonogram.