Ogólne zasady rekrutacji

Wszyscy kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia organizowane na Uniwersytecie Wrocławskim zobowiązani są do dokonania rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Rejestracji można dokonać poprzez stronę www.irka.uni.wroc.pl

Ogólne zasady rekrutacji na studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015 reguluje uchwała nr 50/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie Fizyki reguluje uchwała nr 1/2014 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego  z 25 lutego 2014.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa załącznik do zarządzenia nr 55/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie procedury rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015, którego treść znajduje się w zakładce Harmonogram.