Organizacja

Funkcjonowanie studiów doktoranckich regulują liczne przepisy, z których większość stanowiona jest poza Wydziałem.

  • Informacje dotyczące programów stypendialnych znajdują się w zakładce Stypendia
  • Informacje dotyczące aktów prawnych regulujących zasady odbywania studiów doktoranckich znajdują się w zakładce Regulacje prawne.
  • Wiele formularzy i aktów prawnych znajduje się też na stronie wydziałowej.