Jak pisać artykuł naukowy?

Pisanie artykułów

Tylko wyjątkowo wybitni naukowcy mogą liczyć na to, że ich geniusz odkryje i objawi światu ktoś inny. Zdecydowana większość musi zatroszczyć się o to sama. Warto sobie uświadomić, że tylko w Unii Europejskiej w dziale „nauka” pracuje już 2,5 mln osób (!) i nie jest łatwo wybić się w tej masie. Najlepszym sposobem jest pisanie artykułów, które inni z chęcią będą czytać, i wygłaszanie wykładów, których inni z chęcią będą słuchać. Umiejętności pisarskie są tym ważniejsze, że to właśnie na podstawie opublikowanych artykułów naukowych, monografii i podręczników jesteśmy oceniani i rozliczani w swoich uczelniach. Chcąc nie chcąc – jesteśmy pisarzami.  Dlatego w osiągnięciu sukcesu w nauce bardzo ważne jest opanowanie warsztatu pisarskiego.

Przygotowywanie wystąpienia konferencyjnego


Recenzowanie

Dawno minęły czasy, gdy sama siła profesorskiego nazwiska lub nazwy uczelni stanowiła wystarczający argument z przyjęciem do druku artykułu naukowego. Dziś zawsze obok autora stoi recenzent. Jeden, dwóch, czasem czterech. Oto kilka artykułów na temat pracy recenzenta:


Słowniki

Osobnym tematem są słowniki. Chyba najważniejszy jest metasłownik Onelook, który pozwala dotrzeć do bardzo specjalistycznych znaczeń danego słowa. Spośród słowników ogólnego przeznaczenia, godne polecenia są słowniki Coliinsa (zawiera przykłady użycia danego słowa w naturalnych zdaniach oraz wykazy synonimów) oraz Oxford i Cambridge (zawierają też informacje o gramatyce danego słowa, a nawet słownik angielsko-polski).  Do tłumaczenia na polski zwykle wystarcza szybki google translator. Podczas  pisania w języku angielskim rzadko kiedy można polegać na słownikach polsko-angielskich; znalezione w nich angielskie odpowiedniki zawsze należy sprawdzić w słownikach angielskich pod względem rzeczywistego znaczenia, frazeologii i gramatyki.