Regulacje prawne

1. Studia doktoranckie oraz zasady uzyskiwania stopni naukowych doktora regulowane są przez:

2. Regulamin studiów doktoranckich określony przez:

3. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich określony przez:

  • Zarządzenie nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
  • Zarządzenie nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim
  • Pismo Okólne Nr 4/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia kwoty stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

4. Regulacje wydziałowe:


Wzory formularzy i oświadczeń