Harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2016/2017

W roku akademickim 2016/17 rekrutacja na studia doktoranckie fizyki zostanie przeprowadzona w terminie wrześniowym i, opcjonalnie, lutowym (rekrutacja śródroczna).


Rekrutacja wrześniowa

Termin rejestracji elektronicznej
 • do 14 września 2016 r. (do godz.15.00)
Termin i miejsce składania dokumentów
 • do 15 września 2016 r. (do godz.15.00)
 • Biblioteka Instytutów Fizyki
  pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław
Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej
 • 16 września 2016 r. (piątek), godz. 10.00
  • Instytut Fizyki Doświadczalnej, sala 320
   pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław
  • Instytut Fizyki Teoretycznej, sala 422
   pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław
Limit miejsc stypendialnych:
 • 10

Rekrutacja śródroczna

Terminy i limity zostaną ogłoszone w późniejszym terminie