Harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2018/2019

W roku akademickim 2018/19 rekrutacja na studia doktoranckie fizyki zostanie przeprowadzona w terminie wrześniowym.


Termin rejestracji elektronicznej
 • od 03 kwietnia do 14 września 2018 r. (do godz.15.00)
Termin i miejsce składania dokumentów
 • do 14 września 2018 r. (do godz.15.30)
 • Biblioteka Instytutów Fizyki
  pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław
Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej
 • 18 września 2018 r. godz. 10.00
 • Instytut Fizyki Doświadczalnej, sala 320
  pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław
 • Instytut Fizyki Teoretycznej, sala 422
  pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław
Limit miejsc stypendialnych:
 • 10