Lista stypendialna – październik 2014

Pliki do pobrania:

Lista rankingowa doktorantów Studiów Doktoranckich Fizyki rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2014-2015.pdf

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim (§ 3), od decyzji Komisji przysługuje odwołanie w terminie 7 dni.