Obrona rozprawy doktorskiej mgra Rafała Łastowieckiego

16 czerwca 2015 roku o godz.14:00 w sali 422 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Rafała Łastowieckiego.

Tytuł pracy: Nambu–Jona–Lasinio quark master modeling for neutron stars physics

Promotor: prof. dr hab. David Blaschke

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Paweł Haensel – CAMK-PAN Warszawa
  • Dr hab. Dariusz Prorok – IFT UWr