Regulamin studiów doktoranckich

Senat UWr uchwalił nowy Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim. Dokument obowiązuje od 1 X 2015 r.                              
                                                                                                                               
                                                               
.